Activiteiten

Op deze pagina vindt u een ruim aanbod aan activiteiten binnen de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen.

De kernactiviteiten van het gilde bestaan uit

Tijdens de (jaarlijkse) opendeurdag op paasmaandag kan u in de gildelokalen vrijblijvend kennis maken van het gildeleven.

In de loop der jaren zijn een aantal niet specifieke gildeactiviteiten tot stand gekomen, zoals

Daarnaast is er nog de publicatie van ’t Essens Sepkeeen tweemaandelijks informatieblad samengesteld door gildeleden. Dit wordt verstuurd naar alle gildebroeders, gildezusters en ereleden.