Dansen

Feest en plezier gaan sinds mensenheugenis hand in hand met het gildewezen. Het dansen heeft steeds een belangrijke rol gespeeld in de gilden. Bij bruiloften, het binnenhalen van de oogst of rond het meigebeuren werden er specifieke dansen uitgevoerd die een diepere symboliek met zich meedragen. Er ontstonden zelfs unieke gildedansen. In de schoot van heel wat schuttersgilden ontstonden de laatste decennia dansgroepen die zich specifiek toeleggen op het uitvoeren van de volksculturele dansen. Zo staan de gilden mee in voor het verder in stand houden van heel wat danserfgoed.

De dansgroep van de gilde danst zowel oude als nieuwe Kempische gildendansen, waaronder een aantal dansen uit Essen. Tevens is er enige ruimte voor de traditionele Vlaamse volksdansen.

In de beginjaren 2000 bestond de dansgroep uit 12 dansparen; 10 dansparen waren meestal aanwezig tijdens de repetities en de dansoptredens. Dit telkens onder begeleiding van 3 accordeonisten.

  • Elk jaar wordt er flink geoefend voor de wedstrijddans die ten uitvoer gebracht wordt op het jaarlijkse Gildenfeest.
  • Een dansoptreden wordt verdeeld in 2 blokken van elk ongeveer 20 minuten.
  • Onze dansgroep treedt tevens op in binnen- en buitenland en behaalde al veel mooie resultaten bij wedstrijden.
  • Op sociaal gebied draagt de gilde haar steentje bij door het verzorgen van dansvoorstellingen voor bejaarden en voor mensen met een beperking.

Omwille van allerlei omstandigheden is inmiddels zowel het aantal dansers als het aantal muzikanten verminderd. Het gilde is dan ook dringend op zoek naar dansparen/alleenstaande dansers en muzikanten ter uitbreiding van onze dansgroep en het in stand houden van de traditie in het gildedansen.

Indien u belangstelling heeft voor deze dansen, of indien u niet stil kan blijven zitten, of u voelt het al kriebelen, kom dan vrijblijvend een kijkje nemen tijdens een repetitieavond. U bent van harte welkom!

Heeft U interesse om zich bij onze dansgroep aan te sluiten, neem dan gerust contact op met onderstaande personen, hetzij telefonisch, hetzij via de ‘Contact’-pagina.

Dansleidster: May Anthonissen                 T +32 3 677 31 42

DansverantwoordelijkeCarina Otten     T +32 3 667 56 37