Gildendans

Onze dansgroep danst zowel oude als nieuwe Kempische gildendansen, bestaande uit kadrils en gemeenschapsdansen.

De dansleidster werkt met dansbundels, uitgebracht door het Vlaamse Dansarchief. Hierin vindt je o.a. de reeks traditionele dansen uit de Vlaamse Gewesten en de reeks nieuwe danscreaties.

Het aanbod van Kempische dansen bevat ook een aantal specifieke grote (G) en kleinere (K) licht verteerbare dansen uit Essen, zoals

 • Kadril van Essen (G)
  • bestaat uit 5 figuren
  • herwerkt in 1993 onder leiding van Alfons Cruysberghs
  • opnieuw uitgevoerd tijdens het gildenfeest in Olen in 1994
  • is het pronkstuk van de gilde
  • dans voor 8 paren
 • Lansierskadril van Essen (G)
  • bestaat uit 5 figuren
  • uit de vergetelhoek opgehaald en opnieuw ten uitvoer gebracht tijdens de keizerskroning op 9 mei 2010
  • dans voor 4 paren
 • Jan Piddewit (K)
  • hierin wisselen wals en stamp mekaar af
 • Klepperwals (K)
  • bestaat uit stampen en klappen afgewisseld met eenvoudige bewegingen
 • Kribbel (K)
  • deze dans kenmerkt zich door galoppassen
 • Mieke Stout (K)
  • bevat hoofdzakelijk klapfiguur en polka
 • Polonaise (K)
  • opgebouwd uit gaanpas, huppelpas en polka.

In het Vlaams Dansarchief werd in 2008 het plan opgevat om de dansen uit Essen in een jubileumuitgave op te nemen. De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen en de Heemkundige Kring Essen verleenden hierbij hun volledige steun en medewerking. Het systematisch optekenen van dansbeschrijvingen behoort tot de archiefwerking van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst. Wanneer dansbeschrijvingen, muziek en eventuele tekeningen tot leven komen op de dansvloer, doen we met zijn allen ook aan zogenaamde ‘saveguarding’ of bewaren door actief dansen (onderdeel van Immaterieel Cultureel Erfgoed). Het dansbundel ‘Dansen uit Essen’, een uitgave van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst, werd voorgesteld door voorzitter Gert Laekeman tijdens de keizerskroning van Jan Nelen als eerste keizer in de gilde op 9 mei 2010.