Doel

Bij deze discipline wordt er geschoten op een blazoen in onze eigen schietstand (de lokalen aansluitend aan het gildelokaal, Stationsstraat 61, 2910 Essen).

Het blazoen is geplaatst op een afstand van 25 meter.

Aspirant-leden en gildeleden oefenen het hele jaar op vrijdagavond om 19:30 uur.


Ook aan de jeugd is gedacht. Het gilde biedt de jeugd de kans om de knepen van het handboogschieten aan te leren, hun evt. huidige vaardigheden te verbeteren om zo hun niveau te verhogen. Aanvankelijk werden deze oefenstonden geleid door wijlen Frans Van Campen. Hij was uitermate bekommerd om de vrijetijdsbesteding van de jeugd en wilde graag zijn uitgebreide kennis en ervaring in het handboogschieten op doel overdragen aan de jeugd.

Ook zij die eens willen proeven van het handboogschieten, of zij die zich verder willen toeleggen in het handboogschieten zijn van harte welkom.

De oefenstonden gaan door op zondagvoormiddag in de schietstand (niet in de maanden juli en augustus). Het blazoen is dan geplaatst op een afstand van 18 meter. Dit onder deskundige begeleiding en verantwoordelijkheid van de huidige koning in het gilde.

Gelieve vooraf contact op te nemen met Patrik Boeren, telefonisch op +32 473 50 40 33 of via e-mail aan patje_boeren@belgacom.net

Een aantal jeugd- en gevorderde schutters zijn inmiddels aspirant-lid in het gilde en kunnen zich zo verder toewijden in het beoefenen van het handboogschieten op doel en deelnemen aan de andere activiteiten in het gilde.


Doelschieten in de eigen schietstand


Jaarlijkse Doelschieting Verbroedering Noorderkempen


Doelschieting tijdens Gildenfeest 2009 te Essen