Liggende wip

Bij deze discipline wordt er geschoten op een liggende wip in onze eigen schietstand (de lokalen aansluitend aan het gildelokaal, Stationsstraat 61, 2910 Essen).

De liggende wip staat op een afstand van 18 meter.

De oefenstondes vinden plaats vanaf 1 oktober tot eind april telkens op maandagavond om 19:30 uur.