Vendelen en Roffelen

Sinds eeuwen vormen vendel en trom vertrouwde beelden in optochten en bij feesten. Vendel en trom vormen een eenheid. Het is en blijft een traditie, een echte brok volkscultuur.

Meerdere prenten en gegevens in oude publicaties wijzen er op dat reeds eeuwen geleden ‘het spel met het vliegend vaandel’ begeleid werd met trommen en fluiten.

  • In de 15de eeuw tonen meerdere prenten de nauwe relatie tussen vlaggespel en muziek, tussen de vaandelzwaaier en de speelmannen. Volgens oude bronnen dirigeerde de vendelier met verschillende signalen van zijn vendel de korpsmuzikanten. Het behoorde trouwens tot zijn taak de muzikanten aan te werven.
  • In een verslag over de Grote Gildefeesten te Gent in 1439-1440 staat geschreven dat de gilden toen met trompetten, pipen en bosinen (bazuinen), en vanzelfsprekend ook met trommen, naar Gent trokken.
  • In het museum van Oude Schilderijen te Brussel hangt het doek ‘De Marktdag’ van J. Beuckelaers (°1533). Hierop staat een vendelier afgebeeld, voorafgegaan door een tamboer en een fluitspeler.
  • De kopergravure die de voorpagina siert van het ‘Neu künstlich Fahnenbüchlein’, in 1614 samengesteld door Renner en Heuszler en tevens de oudst gekende publicatie over het vendelzwaaien, wijst duidelijk in die richting.

In de vroegere legereenheden en in de gilden was het duidelijk dat de trom het basisinstrument was bij elke muzikale begeleiding. Met haar zware sonore klank zorgde de trom tevens voor een sterk ritmische begeleiding voor de opstappende legers en gilden.

Zowel voor het vendelen als voor het roffelen krijgt u via een aparte pagina

  • Een toelichting in woord bevat algemene informatie (vendelenroffelen)
  • Extra toelichting in beeld, sfeerbeelden, om nog meer te kunnen proeven en genieten van deze activiteiten in het gildeleven. (vendelenroffelen)