Roffelen in beeld

Optochten

In optochten tijdens allerlei publieke evenementen loopt de tamboer steevast in de voorste gelederen. Zijn trom geeft dan de cadans aan zodat de gildebroeders en gildezusters in dezelfde maat en stappen paraderen.


Inhuldiging nieuwe koning

Tijdens het koningschieten zorgt de tamboer voor de cadans waarop de vendeliers de vendelgroet ten uitvoer brengen bij de inhuldiging van de nieuwe koning.


Roffelwedstrijd Gildenfeest

Tijdens het gildenfeest bekampen de tamboers elkaar met het uitvoeren van een roffelwedstrijd.
Na het opspannen van de snaren, een laatste controle van de trom, het aantreden, het controleren door een ervaren jurylid en het aanhoren van diens toelichtingen en aanmoedigingen, is het moment daar om een degelijke roffelprestatie te leveren.

En het is niet alleen elkaar bekampen maar ook samenwerken om gezamenlijk een roffelshow op te voeren.