Algemene ledenvergadering

Met de algemene ledenvergadering in oktober wordt een gildenjaar afgesloten. Een gildenjaar bij de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen start op 1 oktober en eindigt op 30 september.

Alle leden worden vriendelijk uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Tijdens de vergadering wordt er een jaarverslag en een overzicht van de jaarrekening voorgelegd.

Tevens worden de gezworenen verkozen of herverkozen.