Gildebezittingen

Vele oude gildenbezittingen zijn in de loop der tijden verloren gegaan of werden verkocht om de schulden te kunnen betalen o.a. zilveren koningsschilden. Evenwel zijn er nog een aantal in het bezit van het Gilde.

Oude gildebezittingen.

– Gildenregister van 1680 – 1819, waarin de kaart (het reglement) van het gilde is opgenomen. Dit register is gerestaureerd in 1990.
– Kasboek 1764 – 1819.
– Kasboek en oud register: 1819 – 1921.
– Gildentrom: daterend uit de Franse Republiek en afkomstig van het leger van Napoleon.
– Lederen draagriem voor trommel, met koperen opschrift Sint Sebastiaan Esschen.
– Gepolychromeerd houten Sint Sebastiaansbeeld (Sint Sebastiaan als Romeins veldheer).
– Oude geschilderde vlag 1885 (in bruikleen sinds 7/2/1957 aan Gerard Meeusen museum).
– Vaandel 1948
– Gildenkaart van Leuven 1726 (in bruikleen sinds 7/2/1957 aan Gerard Meeusen museum).
– Koningsbreuk met 23 koningsschilden: oudste schild dateert van 1649. Laatste koningsschild dateert van 1984.
– Gildensluier uit 17e eeuw (in bruikleen sinds 7/2/1957 aan Gerard Meeusen museum).
– Trekmuts daterend eind 18e eeuw.
– Spaanhoeden.

Nieuwe gildebezittingen.

– Vlag 1983.
– Gildenregisters van 1931 tot heden.
– Kasboek 1931 – 1997.
– Jaarboek 1988 – 1993.
– Jaarboek 1994 – 2000.
– Jaarboek 2000 tot heden.
– Blazoen 1987: uit eikenhout gebeeldhouwd door de Essense kunstenaar Adriaan Van Ginderen (toen 43 jaar oud).
– Koningsbreuk, aangekocht in 1993 met koningsschilden vanaf 1987 tot heden.
– Gildentrom 1994.
– Vendelvlag 1994.
– Keizersbreuk en keizersstaf 2010.

Overige gildebezittingen.

– Hoofdmanstaf.
– Hoofdman medaille: 1946.
– Koningsvogel in zilver op stok.
– Twee pieken.
– Oude bogen.
– Pijlenkoker.
– Doedelzak.
– Tinnen kruik: herinnering 14e landjuweel 1995
– Tinnen schotels.