Kaart

De kaart van een gilde is het neergeschreven historische reglement. De historische kaarten zijn soms honderden jaren oud en duiden op de rechten en de plichten die de gildeleden hebben. Naast schuttersverplichtingen zijn broederschap, religie en solidariteit kernwoorden in de kaarten. De huidige kaarten en reglementen van de gilden zijn nog steeds gebaseerd op deze eeuwenoude kaarten, het is een adaptatie van de historische reglementen aan de moderne tijd. Alhoewel de meeste kaarten, gegeven door de bul van de hoofdgilde van Leuven of de plaatselijke Heer, op elkaar gelijken zijn er bij iedere gilde wel andere elementen. Vooral de reglementen van innerlijke orde verschillen van gilde tot gilde. Zo komt het dat er veel verschillen zijn in het uitvoeren van de rituelen en de tradities in de afzonderlijke gilden.

Op 14 september 1680 heeft de Koninklijke Sint Sebastiaansgilde de kaart, de grondkeure, ontvangen van de Hoogwaardige Heer F. Jacobus Rosnata Crils, abt en prelaat van Tongerlo.