Landjuweel

Het gilde verbindt er zich toe deel te nemen aan activiteiten ingericht onder toezicht van de Hoge Gilderaad der Kempen (HGK). Bij elke deelname verdient een gilde punten per prestatie. Overeenkomstig worden dan punten voor het landjuweel toegekend. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

  • Keur- en Studiedag: (jaarlijks, 1ste zaterdag in maart), o.a. keuring van de gildebezittingen en gespreksforum met specialisten over typische gildezaken.
  • De algemene vergaderingen van HGK
  • Het lentebal t.v.v. de initiatieven voor personen met een beperking (jaarlijks, in maart)
  • Schietspel (jaarlijks, 1ste zondag in juni, uitgezonderd het jaar waarin het Landjuweel plaats vind)
  • Gildefeest (jaarlijks, normaliter laatste weekend in juni, uitgezonderd het jaar waarin het Landjuweel plaats vind)
  • Landjuweel (5-jaarlijks, normaliter het laatste weekend in juni)

Het landjuweel wordt om de 5 jaar betwist. De gilde die op het einde van de cyclus het meeste aantal punten bezit is winnaar van het landjuweel en wordt houder van het landjuweel na akkoord verklaring bij de overhandiging van de landjuweeltrofee. Het gilde is dan verplicht het volgende landjuweel te organiseren. De hoofdman van de winnende gilde wordt als Landjuweelhouder lid van de Wet van de Hoge Gildenraad voor een periode van 5 jaar.

Het landjuweel is verspreid over een weekend en bevat volgende activiteiten:

  • Op zaterdag worden er punten toegekend tijdens een onderlinge schietwedstrijd per wapen (voetboog, Sint-Jansboog, kleine kruisboog, buks en handboog).
  • Op zondag worden punten toegekend tijdens het Schoon Inkomen (stoet), het gildedansen, het vendelen en het roffelen. De dag wordt beëindigd met de bekendmaking van de uitslagen in alle disciplines. Hierbij wordt een cyclus van 5 jaar afgesloten en is de uiteindelijke winnaar van het Landjuweel bekend.
  • Tevens wordt er voor elk wapen een opperkoning geschoten, een onderlinge wedstrijd tussen de koningen van een wapen.

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen heeft in het weekend van 27 en 28 juni 2015 het 18de Landjuweel, ingericht door de Sint-Jorisgilde te Nieuwmoer, gewonnen. Door deze prestatie is de gilde ‘Houder van het 18de Landjuweel uitgereikt door de Hoge Gilderaad der Kempen voor de periode juli 2015 t/m juni 2020’. De gilde is dan verantwoordelijk voor de organisatie van het 19de landjuweel op 27 en 28 juni 2020 te Essen.