Wapen

Het gilde is een schuttersgilde waarbij de handboog als wapen wordt gehanteerd.

Vandaar ook haar tweede naam Ridderlijcke Gulde van den Edele Handboghe.