500 jaar KSSGE: Randactiviteiten

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen vierde in 2018 het 500 jaar bestaan. Deze pagina geeft een overzicht van allerlei randactiviteiten: publicaties, bericht- en verslaggevingen in de media, het scholenproject, het bronzen gildebeeld, de snijdersbank, … 

DatumSoortLinkOmschrijving
2019-0422MediaLinkPublicatie in De Spycker, jaarboek 2019. Een weergave van het jubileumjaar 2018, 500 jaar Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen.
2019-0421MediaPublicatie in het trimestrieel tijdschrift Cronycken, jaargang 33, nr. 121. Het is een impressie en beleving van het feestweekend in juni 2019 door Den Crans van Aloude Schuttersgilden van Antwerpen vzw.
2018-0630Bronzen gildebeeldLinkToelichtingen aangaande het bronzen gildebeeld.
2018-0620MediaLinkDE ECHO - Feestweekend n.a.v. 500 jaar Sint-Sebastiaansgilde
2018-0620MediaLinkNoordernieuws - Artikel '500 jaar St. Sebastiaansgilde Essen in stijl gevierd' en een aantal sfeerbeelden.
2018-0618MediaLinkGazet van Antwerpen - 500 jaar Sint-Sebastiaansgilde uitgebreid gevierd.
2018-0616SnijdersbankLinkEen snijdersbank uitgewerkt door de toneelvereniging 'Elck Wat Wils' uit Essen (Wildert). Kijk ook naar de sfeerbeelden van zaterdag 16 juni 2018 voor meer foto's aangaande de snijdersbank.
2018-0613MediaLinkParochieblad KERK & leven - 500 jarig bestaan van de Sint-Sebastiaansgilde
2018-0609MediaLinkDE ECHO (Facebook) - Artikel door Margo Tilborghs: 'Feestweekend voor alle Essenaren n.a.v. 500 jaar Sint-SebastiaansGilde'.
2018-0606MediaLinkParochieblad KERK & leven - Algemeen nieuws
2018-0605MediaLinkGazet van Antwerpen. Info over Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen, toelichting betreffende het feestweekend, en een kort geschiedkundig overzicht.
2018-0531MediaLinkArtikel in het maandelijks infomagazine van de gemeente Essen (juni 2018 - Jaargang 45)
2018-0518ScholenprojectLinkToelichting bij het scholenproject.
2018-0516PubliciteitLinkPlaatsen publiciteitsmateriaal langs invalswegen naar Essen.
2018-0430LedenvergaderingExtra algemene ledenvergadering omtrent de stand van zaken betreffende het feestweekend: toelichtingen, vragen en opmerkingen.
2018-0415GroepsfotoLinkNieuwe groepsfoto in de Hovingen van de Oude Pastorij.
2018-0402MediaLinkVoorstelling van het 75ste heemkundige jaarboek De Spycker en toelichting 500 jaar bestaan van het gilde.
2018-0110MediaLinkParochieblad KERK & leven - Misviering overleden leden. 31 leden namen hieraan deel.
2017-1220MediaLinkDE ECHO - Uitreiking Cheques Burgemeestersbal
2017-1214MediaLinkPersbericht vanwege Burgemeestersfeest comité Essen. Uitreiking van de cheques, als resultaat van het 50ste burgemeestersfeest, aan verenigingen voor jongeren, ouderen, cultuur, mensen met een beperking, ...


Informatie aangaande de andere festiviteiten in dit jubileumjaar:


Toont u belangstelling voor onze gilde of wenst u meer informatie te ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op met het gilde, hetzij via de ‘Contact’-pagina, hetzij met een gildelid uit het dagelijks bestuur. Aarzel niet en neem de stap. U bent van harte welkom.