Koningsschieten (21 mei 2023)

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen richt het driejaarlijkse koningsschieten in op 21 mei 2023. Dit is een schieting op de staande wip (28 meter hoog) en vindt plaats in de Hovingen van de Oude Pastorij, Essendonk 3, 2910 Essen. Het is een schieting waarbij er heel wat rituelen en tradities in ere worden gehouden.

Normaliter zou het koningsschieten in mei 2022 plaatsvinden. Omwille van de Corona (COVID-19) pandemie werden alle activiteiten in het gilde afgelast. Om de gekroonde koning van 2019 toch te laten genieten van het koningschap en het uitoefenen van zijn taken, wordt het in 2023 ingericht.

Het koningsschieten is in het gilde het hoogtepunt in het leven van elke handboogschutter. Er wordt geschoten met de handboog op de koningsvogel boven op de staande wip. Het schieten gebeurt zonder vizier, zonder stabilisatoren of enig ander hulpmiddel. Inzet van het koningsschieten is de koningstitel, de koningssluier, de koningsbreuk, de koningsstaf en de koningsbeurs.

Elke beëdigde gildebroeder neemt deel aan het koningsschieten. De gildebroeder die bij het koningsschieten de koningsvogel neerhaalt en tevens de functie van koning aanvaardt, wordt tot koning gekroond voor een periode van 3 jaar. Indien bij 3 opeenvolgende koningsschietingen dezelfde gildebroeder zich tot koning schiet en zijn taken als koning naar behoren heeft uitgevoerd, dan wordt hij in het negende jaar tot keizer van het gilde benoemd. De gildebroeder behoudt de keizerstitel voor het leven.

Het koningsschieten start vanaf 14:30 en heeft een onvoorspelbare eindtijd. Maak kennis met het gilde, kom eens kijken en proeven van deze driejaarlijkse schieting. Jammer maar helaas, u kan zelf echter geen schot doen om de koningsvogel neer te halen.

Iedereen is van harte welkom!

(Meer … )