Home

Welkom

Welkom op de website van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen. Meer


500 jaar

Wilt u nog eens genieten van het 500 jaar bestaan van het gilde? Meer …


Landjuweel 2020

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen richt in 2020 het Landjuweel in. Meer …


Aanpassingen?

  • Hoofdpagina ‘Activiteiten’: ‘Dansen’-pagina uitgebreid. Meer …
  • Hoofdpagina ‘Over het gilde’: ‘Wapen’-pagina uitgebreid, ‘Patroonheilige’-pagina toegevoegd. Meer …
  • Informatie aangaande de ‘Kaart’ van het gilde bijgewerkt. Zie hoofdpagina ‘Over het gilde’.
  • Landjuweel door de eeuwen heen: aantal bijlage onderdelen geactiveerd. Meer …
  • Raadpleeg voorgaande aanpassingen Meer …

In de media

Aandacht voor het gilde in de media. Meer …