Home

In 2018 vierde de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen het 500-jaar bestaan. Recente opzoekingen tonen aan dat het gilde in 2020 wel eens 560 jaar oud zou kunnen zijn. Dit is gebaseerd op de toponymie van Essen. Ook nieuwsgierig? Lees dan het artikel in ‘DE SPYCKER jaarboek 2021’ met als titel ‘De Essense Sint-Sebastiaansgilde, een vereniging uit 1460?’. (Meer …)

Welkom

Welkom op de website van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen. Meer


Logo/label ICE

Immaterieel Cultureel Erfgoed. Meer …


Landjuweel 2022

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen richt in 2022 het Landjuweel in. Meer …


Aanpassingen?

  • Hoofdmenu-weergave minder gedetailleerd en totale menu-overzicht aan rechterzijde van ‘Home’-pagina en ‘Intern (leden)’-pagina.
  • Hoofdpagina ‘Kalender’ aangepast. Meer …
  • Hoofdpagina ‘Activiteiten’: ‘Roffelen en Vendelen’-pagina uitgebreid. Meer …
  • Hoofdpagina ‘Activiteiten’: ‘Dansen’-pagina uitgebreid. Meer …
  • Raadpleeg voorgaande aanpassingen Meer …

In de media

  • Was het gilde in 2020 al 560 jaar oud? Meer …
  • Raadpleeg voorgaande publicaties. Meer …