Home

Welkom

Welkom op de website van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen.

Meer …


Aanpassingen?

  • Koningsschieten 2023: Koning Rudy Krijnen toegevoegd in het overzicht der koningen. Meer ….
  • Raadpleeg voorgaande aanpassingen Meer …

Logo/label ICE

Immaterieel Cultureel Erfgoed.- Meer …


Publicaties

  • Was het gilde in 2020 al 560 jaar oud? Meer …
  • Raadpleeg voorgaande publicaties. Meer …