500 jaar KSSGE: Zoektocht

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen richtte vanaf 1 april 2018 tot 31 augustus 2018 een zoektocht in n.a.v. het 500 jaar bestaan van het gilde. Voor de uitwerking en ondersteuning werd er samengewerkt met VVV Toerisme Essen (De Tasberg).

Inmiddels is de periode waarin u actief de zoektocht had kunnen uitvoeren voorbij! Had u geen tijd? Was u het vergeten? Of was het u totaal ontgaan? Geen nood, u kan in alle rust de zoektocht beleven en het kruiswoordraadsel oplossen. Doe dit dan wel voordat u naar de oplossing gaat kijken!

Bekijk onderstaande documenten:

 • Het boekje van de zoektocht – Bekijk
 • Het document met extra informatie bij de gestelde vragen voor de volwassenen – Bekijk
 • Het document met de antwoorden voor de kinderen – Bekijk
 • Het document met vragen en antwoorden voor de volwassenen – Bekijk
 • Het overzicht van de winnaars – Bekijk

U kan ook nog steeds terugkijken naar de andere festiviteiten in dit jubileumjaar:


Wat was het doel van de zoektocht!

 

De zoektocht gaat over 20 genummerde locaties in Essen (Centrum), zowel voor kinderen tot 10 jaar als voor volwassenen. Echter de opdracht is verschillend. Hoe ga je te werk?

Voor de kinderen tot 10 jaar. Op elke locatie heeft Pieter Konijn zich telkenmale in een andere kleur verstopt. Die moet je daar zoeken en vinden. Noteer in uw inschrijvingsboekje de kleur van Pieter Konijn in de vakjes behorende tot de locatie.

Voor de volwassenen. Per locatie wordt u telkens een vraag gesteld en dient u het juiste (ant)woord te zoeken. Op elke locatie krijgt u ondersteuning middels een getoond voorwerp of een tekstuele toelichting voorzien met foto’s. Noteer in uw inschrijvingsboekje het te zoeken woord in de vakjes behorende tot de locatie of vraagstelling. Uiteraard is alles gerelateerd aan het gildeleven!

Voor de kinderen en de volwassenen: Op het einde van de zoektocht ontstaat er een woord in het verticale middenvak. Vul het gevonden woord en uw gegevens in op het antwoordstrookje in uw inschrijvingsboekje en breng dit binnen bij een verkooppunt.

 

 

 

 


Toelichtingen zoektocht:

 • Afstand: 5 km
 • Deelname: 5 euro
 • Is voor jong (zoeken naar kleuren) en oud (zoeken naar woorden)
 • Kan per fiets dan wel te voet afgewerkt worden
 • Kan in zijn geheel of in delen afgewerkt worden
 • Voor de winnaars (jong en oud) worden mooie prijzen voorzien
 • Neem deel en maak er een gezellige en ontspannende zoektocht van!

Verkooppunten:

 • VVV Toerisme Essen (De Tasberg), Moerkantsebaan 50, 2910 Essen
 • Bakkerij Van Thillo, Nieuwstraat 56, 2910 Essen

Informatie aangaande de andere festiviteiten in dit jubileumjaar


Toont u belangstelling voor onze gilde of wenst u meer informatie te ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op met het gilde, hetzij via de ‘Contact’-pagina, hetzij met een gildelid uit het dagelijks bestuur. Aarzel niet en neem de stap. U bent van harte welkom.