Schietspel

Het schietspel wordt jaarlijks door een lokale gilde ingericht op de eerste zondag in juni, dit onder toezicht van en met ondersteuning van de Hoge Gildenraad der Kempen (HGK).

De volgende historische wapens maken deel uit van het schietspel:

  • Voetboog
  • Sint-Jansboog
  • Kleine Kruisboog
  • Buks
  • Handboog

Alleen gilden aangesloten bij de HGK kunnen aan het schietspel deelnemen. Deelnemende gildeleden dienen ingeschreven te zijn in het register van de HGK. Bij het schieten op doel worden per gilde 6 gildeleden/aspirant-leden (het zestal) en evt. 2 vervangers afgevaardigd. Bij aanvang dienen de schutters zich in gildekledij aan te melden. Het schieten gebeurt in sportieve schuttersuitrusting. Naargelang het resultaat worden er punten verworven tellende voor het komende Landjuweel.

Voor het schieten op doel schenkt de HGK per wapen:

  • een tinnen schotel voor de winnende gilde die met het zestal de meeste punten heeft behaald
  • een tinnen schotel voor de schutter die de meeste rozen heeft geschoten, zijnde de rozenprijs.

Op de zaterdag van het Gildefeestweekend wordt er tevens een schietspel gehouden. In het jaar van het Landjuweel wordt er geen schietspel ingericht.

Aanvankelijk waren de vijf verschillende wapens jaarlijks deelgenoot in één georganiseerd schietspel. Tijdens de laatste jaren wordt op dezelfde datum een schietspel per wapen ingericht door een plaatselijke gilde.

Omwille van allerlei omstandigheden werd in 2013 het schietspel voor de handboog als onderdeel van het Gildefeest 2012 ingericht door de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen. In soms barre weersomstandigheden behaalde het zestal schutters van onze gilde (koning Stanny Bosmans, Dirk Van Campen, Benny Goetschalckx, keizer Jan Nelen, Dré Van Aert en Jurgen Beerlandt) een prima resultaat. Beide tinnen schotels, voor het winnende zestal en voor het meest aantal geschoten rozen (Benny Goetschalckx), werden veroverd.

9cdf5ee699 9e93727494 817ed717ed 1542fded55 a598b0921b d9a45407cb