Koningsschieten

Het koningsschieten is in het gilde het hoogtepunt in het leven van elke handboogschutter.

Om de drie jaar organiseert de gilde een koningsschieting, bij voorkeur in de maand mei. Dit is een schieting op de staande wip (28 meter hoog) en vindt plaats in de Hovingen van de Oude Pastorij. Het is een schieting waarbij er heel wat rituelen en tradities in ere worden gehouden.

Er wordt geschoten met de handboog op de koningsvogel die boven op de staande wip staat. Het schieten gebeurt zonder vizier, zonder stabilisatoren of enig ander hulpmiddel. Inzet van het koningsschieten is de koningstitel, de koningssluier, de koningsbreuk en de koningsstaf.


Elke beëdigde gildebroeder is verplicht om deel te nemen aan het koningsschieten. Het niet deelnemen wordt enkel toegestaan bij ziekte of een andere geldige reden. De gildebroeder die bij het koningsschieten de koningsvogel neerhaalt en tevens de functie van koning aanvaardt, wordt tot koning gekroond voor een periode van 3 jaar.

De koning is verplicht om binnen het jaar een zilveren koningsschild te laten maken van eenzelfde grootte en gewicht als de schildjes die reeds aan de koningsbreuk hangen. Wanneer de koning deze verplichting niet nakomt, dan dient hij een flinke boete te betalen en wordt hij bij alle aankomende koningsschietingen uitgesloten. Een nieuwe koningsschieting zal dan georganiseerd worden.

Om tegemoet te komen aan de onkosten stelt het gilde een koningsbeurs ter beschikking. Het gilde stort hierin een vastgesteld bedrag. Elke gildebroeder stort eveneens een vastgesteld bedrag. Gildezusters en genodigden mogen hierin vrijblijvend hun bijdrage storten.

Elke aanwezige gildebroeder en gildezuster draagt zijn/haar volledige gildekledij, dit op straf van boet een vastgesteld bedrag te storten in de koningsbeurs.

Indien bij 3 opeenvolgende koningsschietingen dezelfde gildebroeder zich tot koning schiet en zijn taken als koning naar behoren heeft uitgevoerd, dan wordt hij in het negende jaar tot keizer van het Gilde aangesteld.

Indien de koning komt te overlijden of indien hij omwille van gezondheidsredenen of hoge ouderdom wenst af te treden, dan wordt een nieuwe koningsschieting gehouden, dit bij voorkeur in de maand mei hierop volgend.

De dag van het koningsschieten bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Voorbereiding: eucharistieviering/woorddienst en boterhammenmaaltijd
  • Onthaal bij de huidige koning thuis of in de gildekamer
  • Onderweg naar het schietterrein
  • Ereschoten door genodigden
  • Einde van het huidige koningschap
  • Het koningsschieten
  • Ontknoping/Ontlading
  • Kroning van de nieuwe koning
  • Viering van de nieuwe koning

Via een aparte pagina krijgt u extra informatie: