Koningsschieten

Het koningsschieten is in het gilde het hoogtepunt in het leven van elke handboogschutter.

Om de drie jaar organiseert de gilde een koningsschieting, bij voorkeur in de maand mei. Dit is een schieting op de staande wip (28 meter hoog) en vindt plaats in de Hovingen van de Oude Pastorij. Het is een schieting waarbij er heel wat rituelen en tradities in ere worden gehouden.

Er wordt geschoten met de handboog op de koningsvogel die boven op de staande wip staat. Het schieten gebeurt zonder vizier, zonder stabilisatoren of enig ander hulpmiddel. Inzet van het koningsschieten is de koningstitel, de koningssluier, de koningsbreuk en de koningsstaf.