560 jaar Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen?

In 2018 vierde de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen het 500-jaar bestaan. Recente opzoekingen tonen aan dat het gilde in 2020 wel eens 560 jaar oud zou kunnen zijn. Dit is gebaseerd op de toponymie van Essen. Ook nieuwsgierig? Lees dan het artikel in ‘DE SPYCKER jaarboek 2021’ met als titel ‘De Essense Sint-Sebastiaansgilde, een vereniging uit 1460?’. (Meer …)

Toponymie of plaatsnaamkunde is een vak van de taalkunde die plaatsnamen (toponiemen) probeert op te sporen en te verklaren. De toponymie houdt zich behalve met de herkomst van plaatsnamen ook bezig met de verbreiding daarvan. De toponymie is een wetenschap die met name ten dienste staat van de archeologie en de historische geografie. (Meer …)