Groepsfoto’s


1927 – 7 augustus: 300 jaar bestaan van het gilde

In het Register van 1680 staat Jan Wilborts van Gorp vermeld als zijnde toegetreden tot het gilde op 24 juni 1627. Steunend op dit feit werd op 7 augustus 1927 een groot gildefeest gehouden naar aanlei­ding van het 300 jarig bestaan van het gilde. 172 Gilden en schuttersmaatschappijen lieten zich inschrijven. Maar hebben ze ook effectief deelgenomen?

Onderstaande foto is ook gebruikt als illustratie op de kaft van het boekje ‘De Schuttersgilden in de Antwerpse Kempen’ (1994). De publicatie is verschenen naar aanleiding van de tentoonstelling in het Volksmuseum, Gildekamersstraat 2-6, Antwerpen, van 6 mei tot 21 augustus 1994. De foto staat tevens op de officiële affiche van de tentoonstelling.


Locatie: Nieuwstraat ter hoogte van de huidige Nollekensstraat.

Foto genomen te Essen en ons bezorgd door Georges Reynsbergen — Foto getrokken ter gelegenheid van het driehonderd jarig bestaan van de gilde. De man vooraan met pijp is Piet Embrechts. Verder zien we koning Frans Ickroth met naast hem zijn vrouw. De man rechts naast de vlag met deukhoed is Gerard Meeusen. — Eigendom van Essen in Beeld (Stichting Heidebloempje, Heemkundige Kring, Cultuurraad).

1934 – 13 augustus: Scheveningen (Provinciaal Zomerfeest)

Foto genomen voor het Kursaal te Scheveningen. In de Haagse Courant dd 13 augustus 1934 stond te lezen: “Het eerbiedwaardig Koninklijk St. Sebastiaansgilde uit Esschen bij Roosendaal … een prachtige schilderachtige groep Zuid Brabantsche boerenleven.”


1949 – 7 en 8 augustus: 430 jaar bestaan van het gilde

Dankzij de opzoekingen van hoofdman Gerard Meeusen in het abdijarchief van Tongerlo werd achterhaald dat het gilde reeds bestond in 1518. Drie plaatsbenamingen te Essen, zoals deze in het cijnsboek van de Abdij van Tongerlo uit 1518 voorkomen, mogen als vaststaand bewijs gelden, nl. Doelstrate (vroegere benaming van de huidige Melkerijstraat), Doelblock en Doelstucken. Deze namen wijzen op de oefenplaats van het gilde.
Op 7 en 8 augustus 1949 werd er een groot gildefeest gehouden naar aanleiding van het ruim 430 jarig bestaan van het gilde.


1977 ???

Locatie: Hoofdingang Onze-Lieve-Vrouw Geboorte kerk te Essen Centrum.


1980 – Turnhout

Sacramentsprocessie?


1981 of 1982 ??? – Kiekenhoeve Essen

Foto is gemaakt tijdens de viering van het 10 jaar bestaan van de Kiekenhoeve.


1993 – Koningsschieten – Karel Deckers


1993 – Antwerpen

Foto genomen tijdens de Bevrijdingsfeesten. Deze feesten gaan jaarlijks door in het eerste weekend van september en is de verjaardag van de bevrijding van de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1993 was Antwerpen tevens “Culturele hoofdstad van Europa”.

Locatie: Voor de toenmalige gildekamer van ‘Den Crans van Aloude Schuttersgilden van Antwerpen vzw’ of kortweg ‘Schuttersgilden Den Crans’.


 2000 – Landjuweel

Locatie: Hoofdingang Sint-Vincentius kerk Horendonk


2004 – 6 maart

Locatie: Voorkant Oude Pastorij


2005 – 3 juni – Zilina

Zilina is een stad in het noordwesten van Slovakije en is een zustergemeente van Essen. Sinds 1985 zijn er contacten tussen Essen en Zilina. De dansgroep, de vendelier en de roffelaar van het gilde hebben er een aantal optredens uitgevoerd tijdens de Stadsfeesten.


2007 – Koningsschieten – Jan Nelen


2009 – Gildenfeest Essen


2013 – Koningsschieten – Stanny Bosmans


2018 – 500 jaar Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen

N.a.v. het 500 jaar bestaan is er een nieuwe groepsfoto gemaakt in de Hovingen van de Oude Pastorij.