Besteedag

De besteedag is vastgelegd op de eerste zaterdagavond van december.

Tijdens de besteedag worden nieuwe kandidaat leden voorgesteld en door de aanwezige beëdigde leden al dan niet aanvaard. Het aanvaarden gebeurt middels erwten en bonen. Elk beëdigd lid krijgt voor elk te aanvaarden kandidaat lid 1 erwt en 1 boon. Bij het aanvaarden van een kandidaat lid wordt door elk beëdigd lid 1 erwt dan wel 1 boon in een faas (een pet van een gildebroeder) geworpen. Indien bij telling het aantal bonen groter is dan het aantal erwten, dan is het kandidaat lid aanvaard door de aanwezige beëdigde leden. De aanvaarde kandidaat leden leggen hun eed af tijdens het teerfeest.

Op deze avond wordt tevens het menu samengesteld dat tijdens het teerfeest zal worden opgediend. De raadsleden maken vooraf een keuze uit het aanbod: 3 verschillende soepen, 3 verschillende hoofdgerechten en 3 verschillende nagerechten. Elk aanwezig lid kiest vervolgens haar of zijn lievelingssoep, haar of zijn lekkerste hoofdgerecht en haar of zijn super nagerecht. De soep, het hoofdgerecht en het nagerecht met de meeste voorkeurstemmen wordt tijdens het teerfeest vakkundig bereid en opgediend. Smakelijk eten!

Het programma is dan ook als volgt:

  • Woord van welkom door de hoofdman
  • Een maaltijd bestaande uit worstenbrood en appelbollen
  • Het voorstellen van de kandidaat gildebroeders en gildezusters
  • Het al dan niet aanvaarden van de kandidaat gildebroeders en gildezusters
  • Het samenstellen van het teerfeestmenu
  • Herverkiezing van de huidige of verkiezing van nieuwe gezworenen
  • Allerlei mededelingen
  • Ontspanning.