Zielenmis

De jaarlijkse zielenmis voor de overleden gildebroeders en gildezusters heeft plaats in januari, de zaterdag voor het teerfeest.