Keizersviering in woord

Als er bij 3 opéénvolgende koningschietingen dezelfde gildebroeder zich tot koning schiet en zijn taak als koning uitdoet, dan wordt hij in het negende jaar tot keizer van het Gilde benoemd.

De keizerstitel geldt voor het leven. Hij ontvangt van het Gilde de keizersbreuk en de keizersstaf, zijnde drie zilveren vogels op een stok. Ook van de Hoge Gildenraad der Kempen ontvangt hij de vereermerking zoals deze voorzien zijn in de statuten en de reglementen. Hij zetelt mee in de raad van het Gilde, heeft hierin stemrecht en is levenslang vrijgesteld van alle bijdragen. De echtgenote van de keizer krijgt de titel van keizerin.

In het eeuwenlange bestaan en de geschiedenis van de Sint-Sebastiaansgilde Essen werd op 9 mei 2010 voor de eerste maal een keizer ingehuldigd. Die eer kreeg koning Jan Nelen (koning in 2001, 2004 en 2007).

Het vieren van de keizer verloopt met enig ceremonieel.

Het programma is dan ook als volgt:

  • De kersverse keizer en keizerin worden in de Gildekamer opgehaald. Het Gilde begeeft zich in stoet naar de O.L. Vrouw kerk.
  • 11:00 Eucharistieviering met wijding van de keizersbreuk en keizersstaf.
  • Op het plein voor de kerk dansen leden van de dansgroep de ‘Rozenwals’ ter ere van het keizerspaar.
  • In stoet gaat het dan terug richting Gildekamer.
  • Aan de genodigden en alle gildebroeders en gildezusters wordt er een receptie aangeboden.
  • Rond 17:00 is er een keizersmaal.
  • Vanaf 20:00 start van een avond vol muziek en dans ter ere van de keizer. Ook de gezinsleden van onze gildeleden zijn hierbij van harte welkom om de Keizer van het Gilde te feliciteren.