500 jaar Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen


De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen vierde in 2018 het 500 jaar bestaan. Iedereen werd hierbij uitgenodigd tot deelname aan onderstaande feestactiviteiten!

 


Meer informatieZoektochtFeestweekendTentoonstellingRandactiviteitenBronzen gildebeeld

N.a.v. het 500 jaar bestaan is er een nieuwe groepsfoto gemaakt in de Hovingen van de Oude Pastorij.