Het gilde viert

Het Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen is een vrij actieve gilde, niet alleen wat het uitvoeren van de kernactiviteiten betreft maar ook bij het vieren van een aantal ouderdomsvieringen, het inrichten van gildefeesten en landjuwelen, …

Deze pagina bevat de volgende sub-pagina’s: