500 jaar KSSGE: Randactiviteiten

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen vierde in 2018 het 500 jaar bestaan. Deze pagina geeft een overzicht van allerlei randactiviteiten: publicaties, bericht- en verslaggevingen in de media, het scholenproject, het bronzen gildebeeld, de snijdersbank, …

DatumPublicatieLinkOmschrijving
2019-0422Overzicht viering 500 jaar gildeLinkPublicatie in De Spycker, jaarboek 2019. Een weergave van de viering in het jubileumjaar 2018, 500 jaar Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen.
2019-0421FeestweekendPublicatie in het trimestrieel tijdschrift Cronycken, jaargang 33, nr. 121. Het is een impressie en beleving van het feestweekend in juni 2019 door Den Crans van Aloude Schuttersgilden van Antwerpen vzw.
2018-0630Bronzen gildebeeldLinkToelichtingen aangaande het bronzen gildebeeld.
2018-0620FeestweekendLinkDE ECHO - Feestweekend n.a.v. 500 jaar Sint-Sebastiaansgilde
2018-0620FeestweekendLinkNoordernieuws - Artikel '500 jaar St. Sebastiaansgilde Essen in stijl gevierd' en een aantal sfeerbeelden.
2018-0618FeestweekendLinkGazet van Antwerpen - 500 jaar Sint-Sebastiaansgilde uitgebreid gevierd.
2018-0616SnijdersbankLinkEen snijdersbank uitgewerkt door de toneelvereniging 'Elck Wat Wils' uit Essen (Wildert). Kijk ook naar de sfeerbeelden van zaterdag 16 juni 2018 voor meer foto's aangaande de snijdersbank.
2018-0613500 jaar gildeLinkParochieblad KERK & leven - 500 jarig bestaan van de Sint-Sebastiaansgilde
2018-0609FeestweekendLinkDE ECHO (Facebook) - Artikel door Margo Tilborghs: 'Feestweekend voor alle Essenaren n.a.v. 500 jaar Sint-SebastiaansGilde'.
2018-0606AlgemeenLinkParochieblad KERK & leven - Algemeen nieuws
2018-0605FeestweekendLinkGazet van Antwerpen. Info over Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen, toelichting betreffende het feestweekend, en een kort geschiedkundig overzicht.
2018-0531AlgemeenLinkArtikel in het maandelijks infomagazine van de gemeente Essen (juni 2018 - Jaargang 45)
2018-0518ScholenprojectLinkToelichting bij het scholenproject.
2018-0516PubliciteitLinkPlaatsen publiciteitsmateriaal langs invalswegen naar Essen.
2018-0430Algemene vergaderingExtra algemene vergadering omtrent de stand van zaken betreffende het feestweekend: toelichtingen, vragen en opmerkingen.
2018-0415GroepsfotoLinkNieuwe groepsfoto in de Hovingen van de Oude Pastorij.
2018-0402500 jaar gildeLinkVoorstelling van het 75ste heemkundige jaarboek De Spycker en toelichting 500 jaar bestaan van het gilde.
2018-0110Overleden ledenLinkParochieblad KERK & leven - Misviering overleden leden. 31 leden namen hieraan deel.
2017-1220Cheque BurgemeestersbalLinkDE ECHO - Uitreiking Cheques Burgemeestersbal
2017-1214Persbericht comité burgemeestersfeestLinkPersbericht vanwege Burgemeestersfeest comité Essen. Uitreiking van de cheques, als resultaat van het 50ste burgemeestersfeest, aan verenigingen voor jongeren, ouderen, cultuur, mensen met een beperking, ...
DatumPublicatieLinkOmschrijving


Informatie aangaande de andere festiviteiten in dit jubileumjaar:


Toont u belangstelling voor onze gilde of wenst u meer informatie te ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op met het gilde, hetzij via de ‘Contact’-pagina, hetzij met een gildelid uit het dagelijks bestuur. Aarzel niet en neem de stap. U bent van harte welkom.