Landjuweel – 1ste Kempisch Landjuweel in 1931 te Essen

Op 30 augustus 1931 werd het 1ste Kempisch Landjuweel ingericht te Essen. Dit onder auspiciën van de Kempense Oudheidkundige Kringen.

Raadpleeg de gehele pagina of bekijk een specifiek onderdeel:


Uitnodiging tot deelname

‘Aen alle lieve wel beminde die Hooftmannen, Dekenen ende ghemeyne Guldebroeders der Kempen.’

Onderstaand document bevat de uitnodiging tot deelname aan het landjuweel, de vraag om de deelname te bevestigen en de te winnen (geld)prijzen bij de verschillende onderdelen.


Blazoentjes

Drie stuks: tekst, Sint-Sebastiaan, Sint-Joris


Film

Bewonder en geniet er ten volle van!


Foto’s

Gepubliceerde foto’s in ‘De Zondagsvriend’ van 6 september 1931


Landjuweeltrofee

‘De Gulde uit Kempenland die de meeste punten behaeld, is winnaar van het Eerste Kempisch Landjuweel, synde een schoone cop, zwaar van gewichte ende goed van stoffe.’ Het 1ste Kempisch Landjuweel, op 30 augustus 1931 te Essen, werd gewonnen door de Sint-Jorisgilde van Brecht.


Uitslagen

Hiervan zijn twee artikels beschikbaar:

  • 1931 Handelsblad: Uitslagen en toegekende prijzen per onderdeel van het Landjuweel.
  • 1931-0916 DAGBLAD VAN NOORDBRABANT: Uitslagen en prijzen per onderdeel, maar gedetailleerde aandacht voor de verschillende doelschietingen.


Afsluiting

Naar gilde-traditie werd getrakteerd met den ‘zuip’, een naar oud recept klaargemaakten feestdrank. In de gloriezon hunner overwinning en in de gloed van het Essensche bier togen de Gildebroeders naar huis.” (1931-Handelsblad: Uitslagen en prijzen)