Handboogschieten

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen hanteert de handboog als wapen. Het handboogschieten is één van de oudste sporten uit de geschiedenis.

Als oudste vereniging van Essen tracht het gilde de drie disciplines van het handboogschieten in stand te houden, nl. het schieten op de staande wip, het schieten op de liggende wip en het schieten op doel.

Raadpleeg de gehele pagina of maak uw keuze:


Oefenstonden

Onder het motto “Oefening baart kunst” zijn er voor elke discipline oefenstonden voorzien. Er kan dus continu aan de uitvoering geschaafd worden.

Staande wip

Locatie:

 • Hovingen Oude Pastorij
 • Essendonk 3
 • 2910 Essen

Hoogte wip: 28 m

Oefenstonden:

 • Vanaf 1 mei tot eind september
 • Elke dinsdagavond om 19:00

Liggende wip

Locatie:

 • Schietstand
 • Kerkstraat 58
 • 2910 Essen

Afstand wip: 18 m

Oefenstonden:

 • Vanaf 1 oktober tot eind april
 • Elke maandagavond om 19:30

Doel

Locatie:

 • Schietstand
 • Kerkstraat 58
 • 2910 Essen

Afstand blazoen: 25 m

Oefenstonden:

 • Het hele jaar door
 • Elke vrijdagavond om 19:30

Belangstelling?

Iedereen, jong of oud, man of vrouw, kan deze sport beoefenen. Kom daarom vrijblijvend eens een kijkje nemen op één van deze oefenstonden. U bent van harte welkom!
Bogen en pijlen zijn ter plaatse beschikbaar en onze ervaren schutters willen u graag de basistechnieken aanleren.

Ook aan de jeugd is gedacht. Het gilde biedt de jeugd de kans om de knepen van het handboogschieten op doel aan te leren, hun evt. huidige vaardigheden te verbeteren en zo hun niveau op te krikken.

 • Aanvankelijk werden deze oefenstonden geleid door wijlen Frans Van Campen. Hij was uitermate bekommerd om de vrijetijdsbesteding van de jeugd en wilde graag zijn uitgebreide kennis en ervaring in het handboogschieten op doel overdragen aan de jeugd. Zij die eens willen proeven van het handboogschieten, of zij die zich verder willen toeleggen in het handboogschieten zijn van harte welkom.
 • De oefenstonden gaan door op zondagvoormiddag in de schietstand (behalve in de maanden juli en augustus) onder deskundige begeleiding en verantwoordelijkheid van de koning in het gilde. Het blazoen is dan geplaatst op een afstand van 18 meter.

Een aantal jeugd- en wat oudere schutters zijn inmiddels aspirant- of volwaardig lid in het gilde en kunnen zich zo verder toewijden in het handboogschieten en tevens deelnemen aan de andere activiteiten in het gilde.

Meer inlichtingen kan U bekomen hetzij via de hoofdman, de keizer en de koning van het gilde (klik hier), hetzij via de ‘Contact’-pagina.


Schietwedstrijden

Het is niet alleen oefenen, er zijn ook diverse schietwedstrijden. Deze schietingen worden ingericht door:

 • Hoge Gildenraad der Kempen
 • Verbroedering der Noorderkempen
 • Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen

Schietingen ingericht door Hoge Gilderaad der Kempen

 • Schietspel: 1ste zondag in juni
 • 1ste dag van het Gildenfeest: meestal laatste weekend in juni
 • 1ste dag van het Landjuweel: meestal laatste weekend in juni

Aan deze schietingen nemen een 300- tal schutters deel.

Schietingen ingericht door Verbroedering Noorderkempen (VNK) in Essen

Het gilde is verbroederd met een aantal gilden uit de Noorderkempen. Dit zijn

 • de Sint-Sebastiaansgilden van Schilde, Schoten, Lichtaart, Oud-Turnhout, Poppel, Schelle en Loenhout
 • de Sint-Huybrechtsgilde Sint-Antonius Zoersel

Overzicht schietingen welke in Essen doorgaan:

 • Ringschieting (om de twee jaar): februari
 • Schieting op doel: 1ste zondag van juli
 • Schieting op staande wip: september

Schietingen ingericht door Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen te Essen

Onderstaande schietingen zijn allemaal schietingen op de staande wip in de Hovingen van de Oude Pastorij. Het zijn op één na open schietingen waardoor belangstellenden één of meerdere schoten kunnen uitvoeren.

 • Driekoningenschieting op staande wip: 1ste of 2de zondag in januari
 • Openingsschieting op staande wip: 1 mei
 • Wisselschaalschieting burgemeester op staande wip: eind juni
 • Kip- en Wijnschieting op staande wip: midden augustus

Schieting alleen voor beëdigde gildebroeders:

 • Koningschieting (om de drie jaar), het hoogtepunt in het leven van een handboogschutter: mei (Meer …)