Landjuweel 1995

Op 24 en 25 juni 1995 werd het 14de Landjuweel der Kempische Schuttersgilden ingericht door de Sint-Jorisgilde te Loenhout. Het feestterrein lag aan de Palmbosstraat en de Bareelstraat.

Raadpleeg de gehele pagina of bekijk een specifiek onderdeel:


De winnaar van het landjuweel

Het laatste onderdeel van een landjuweel is het schieten van de Opperkoning per wapen. Op het einde van de dag waren er vier van de vijf Opperkoningen bekend. In De Knaap nr. 118 – 30ste jrg. 1995 – aflevering 3 – 1 september 1995, werd destijds onderstaande geschreven.

“ Opperkoningen

  • Voor de Sint-Jansboog: Jan Van Hasselt, Tienpondstraat 17, 2990 Loenhout – tevens Opperkeizer
  • Voor de Kleine Kruisboog: Luc Fleerakkers, Prinsstraat 6, 2960 Sint-Lenaarts – tevens Opperkeizer
  • Voor de Buks: Christiaan Callens, Gladiolenstraat 3D, 2250 0.L.Vrouw-Olen
  • Voor de Voetboog: Luc Arnouts, De Roerdomp 10, 2920 Kalmthout-Nieuwmoer

Voor de Handboog: De koningen van de handboog zijn er niet in geslaagd om tijdens het Landjuweel in Loenhout de vogel naar omlaag te schieten en zo de Opperkoning van de handboog aan te duiden. Dit kan niet zo blijven, de wedstrijd is op die manier nog niet in de eindfase gekomen. Daarom werden alle koningen die op het moment van het Landjuweel ingeschreven waren bij de Opperdeken van de handboog, én die de strijd voor het opperkoningschap op 26 juni nog niet hadden gestaakt terug opgeroepen door de Wet. Zij zullen op zaterdag 23 september 1995 in Loenhout op hetzelfde feestterrein om 14.00 uur opnieuw trachten de papegaai naar beneden te halen. Sommigen beweren nu reeds dat op dat moment tijdens de eerste ronde de Nieuwe Opperkoning reeds zal gekend zijn. Wij wachten af.

Iedere gildebroeder wordt alvast in gildekledij op het feestterrein in Loenhout onder de wip verwacht om te supporteren en toe te kijken hoe de vogel van de 28 meter hoge wip wordt gehaald.

De Winnaar van het Landjuweel

Ondanks het feit dat de Opperkoning van de Handboog nog niet gekend is, kon door het secretariaat berekend worden dat de winnaar van het Landjuweel in Loenhout bekend kon gemaakt worden. Inderdaad, het opperkoningschap brengt weliswaar heel wat punten op, doch de gilde die aan de kop stond in de rangschikking presteerde op het Landjuweel zo voortreffelijk dat ze de punten van het Opperkoningschap niet nodig hebben om het Landjuweel te winnen. De winnaar is dan ook:

De Sint-Sebastiaansgilde van Essen “

Op 23 september 1995 kwamen de koningen inderdaad opnieuw bijeen in Loenhout en het werd Victor Dionys die de vogel van de 28-meter hoge wip schoot.

Gazet van Antwerpen – Regio Noord – 26 juni 1995

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen werd dus Houder van het 14de Landjuweel voor de periode 1996-2000 en diende in 2000 het 15de Landjuweel te Essen in te richten. Onder leiding van zijn hoofdman Alfons Cruysberghs, tevens griffier in de Hoge Gilderaad der Kempen (HGK), kon het gilde starten met de voorbereidingen.

Tijdens de Najaarszitting van de HGK op zondag 18 oktober 1998 op het kasteel de Renesse te Oostmalle werd agendapunt ’12. Houder Landjuweel ad interim’ besproken.

“ Gezien de Houder van het Landjuweel ook Griffier is en dit laatste veel administratie vereist, heeft hij aan de Wet voorgesteld om de Griffier van zijn gilde aan te stellen als Houder van het Landjuweel ad interim. Zodoende kan hij op hem beroep doen wanneer het nodig is. De vergadering is akkoord met dit voorstel en De Heer Karel Deckers, Griffier van de Sint-Sebastiaansgilde van Essen, wordt opgenomen in de Wet als Houder van het Landjuweel ad interim.”

Bronnen:

  • De Knaap nr. 118 – 30ste jrg. 1995 – aflevering 3 – 1 september 1995
  • De Knaap nr. 131 – 33ste jrg. 1998 – aflevering 4 – 1 december 1998

Uitslagen en verslaggeving

Onderstaande informatie komt uit de Gazet van Antwerpen – Regio Noord – 26 juni 1995


Verslag in ‘De Kijker’ van 5 juli 1995

Verslag in ‘De Streekkrant’ van 6 juli 1995


Verslag in maandblad “BROER” van 7 augustus 1995


Foto’s Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen