Landjuweel anno 2020

De Hoge Gilderaad der Kempen (HGK) is een koepelorganisatie van een 70-tal gilden uit de Kempen. Alle gilden beoefenen het schieten en zijn gegroepeerd volgens gebruik van hun wapen: handboog, kleine kruisboog, sint-jansboog, voetboog en buks. Naast het schieten beoefenen de gilden ook nog het volksdansen, het roffelen en het vendelen.

De aangesloten gilden verbinden er zich toe deel te nemen aan activiteiten ingericht onder toezicht van de HGK. De activiteiten hebben een informatief of een competitief karakter. Per activiteit worden aan de deelnemende gilden punten toegekend:

 • bij de informatieve activiteiten krijgen alle deelnemende gilden een gelijk aantal punten
 • bij de competitieve activiteiten behalen de deelnemende gilden een plaats in de uitslag overeenkomstig hun geleverde prestatie.

Per activiteit worden de toegekende punten of behaalde plaats via een omrekeningstabel omgezet naar punten voor het landjuweel.

Het landjuweel wordt om de vijf jaar betwist en is de afsluitende activiteit, de kers op de taart van activiteiten in de vier voorgaande jaren en in het vijfde jaar.  Het eerste, tweede, derde en het vierde jaar bevat de volgende repetitieve activiteiten:

 • Keur- en Studiedag (1ste zaterdag in februari, informatief), o.a. keuring van de gildebezittingen en gespreksforum met specialisten over typische gildezaken
 • Algemene vergaderingen van HGK (informatief)
 • Het lentebal t.v.v. de initiatieven voor personen met een beperking (in maart, informatief)
 • Schietspel (1ste zondag in juni, competitief), een onderlinge schietwedstrijd der gilden per wapen
 • Gildefeest (normaliter laatste weekend in juni, competitief)
  • ZA: een onderlinge schietwedstrijd der gilden per wapen
  • ZO: Schoon Inkomen (stoet), dansen, vendelen en roffelen.

Het vijfde jaar bevat volgende activiteiten:

 • Studiedag (1ste zaterdag in februari, informatief), gespreksforum met specialisten over typische gildezaken
 • Algemene vergaderingen van HGK (informatief)
 • Het lentebal t.v.v. de initiatieven voor personen met een beperking (in maart, informatief)
 • Landjuweel (normaliter het laatste weekend in juni, competitief).
  • ZA: een onderlinge schietwedstrijd der gilden per wapen
  • ZO: Schoon Inkomen (stoet), dansen, vendelen en roffelen. Tevens wordt er voor elk wapen een Opperkoning geschoten, een onderlinge wedstrijd tussen de gildekoningen van hetzelfde wapen.

De gilde die op het einde van het vijfde jaar de meeste punten bezit is de uiteindelijke winnaar van het Landjuweel en wordt Houder van het Landjuweel na akkoord verklaring bij de overhandiging van de Landjuweeltrofee. Het gilde is dan verplicht het volgende landjuweel te organiseren. De hoofdman van de winnende gilde wordt als Landjuweelhouder lid van de Wet van de Hoge Gilderaad voor een periode van 5 jaar.

Bronnen:

 • ‘Reglement van Innerlijke Orde’, Hoge Gilderaad der Kempen
Hoofdman Alfons Van Thillo (Essen, midden) ontvangt het landjuweeltrofee uit handen van hoofdman Gaston Mertens (Nieuwmoer, rechts) onder toezicht van opperhoofdman Harry Vanderhenst (HGK, links).

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen heeft in het weekend van 27 en 28 juni 2015 het 18de Landjuweel, ingericht door de Sint-Jorisgilde te Nieuwmoer, gewonnen. Door deze prestatie is de gilde ‘Houder van het 18de Landjuweel uitgereikt door de Hoge Gilderaad der Kempen voor de periode juli 2015 t/m juni 2020’. De gilde is dan verantwoordelijk voor de organisatie van het 19de landjuweel op 27 en 28 juni 2020 te Essen.