Lidmaatschap

Vanaf de ouderdom van 14 jaar kan zowel een mannelijk als een vrouwelijk persoon aspirant-gildelid worden. Hierdoor kan men deelnemen aan de activiteiten in het Gilde en kan men reeds proeven van het gildeleven. Vanaf hun 18 jaar of ouder, kan een aspirant-gildelid, lid worden van het Gilde, mits onbesproken van gedrag en zeden. Men dient zichzelf of door een beëdigd gildelid aan de raad voor te stellen als een kandidaat-gildelid.

Hoe wordt men een volwaardig lid van het Gilde?

  • Tijdens de besteedag worden de kandidaat gildeleden door de raad voorgesteld aan alle aanwezige beëdigde gildeleden. Zij dienen het kandidaat-gildelid te aanvaarden in het Gilde. Dit gebeurt door stemming bij middel van erwten (is tegen iemand) en bonen (is voor iemand). Bij meerderheid van bonen wordt het kandidaat-gildelid aanvaard.
  • Vooraleer het kandidaat-gildelid als volwaardig gildelid wordt opgenomen moet hij/zij eerst nog de eed van trouw afleggen aan het Gilde. Normaal gebeurt dit op het teerfeest, maar ook een andere bijzondere gebeurtenis kan hiervoor in aanmerking komen.
  • Het nieuwe lid zal met de linkerhand op de boog en ten overstaan van hoofdman, koning, leden van de raad, de aanwezige gildebroeders en gildezusters, de kaart van 1680, het  gildevaandel en beeld van de patroonheilige, de volgende eed afleggen:

“Ik zweer trouw aan het Gilde van de handboog van Essen, de kaart, gewoonten, gebruiken en reglementen. Gehoorzaamheid aan Hoofdman, Hoofdvrouw, Koning, Dekens en Raad, zoals het een goede gildebroeder of gildezuster past en verplicht is te doen. Zo helpe mij God, Sint Sebastiaan en de boog.”