500 jaar KSSGE: Tentoonstelling

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen richtte vanaf 7 september t/m 16 september 2018 een permanente tentoonstelling in n.a.v. het 500 jaar bestaan van het gilde. Hierbij wordt het historisch gildebezit en een overzicht van 500 jaar gildeleven tentoongesteld in de zalen van de Oude Pastorij, Essendonk 3, 2910 Essen.

Inmiddels is de periode waarin u actief de tentoonstelling kon bekijken voorbij! Had u geen tijd? Was u het vergeten? Of was het u totaal ontgaan? Geen nood, u kan in alle rust de tentoonstelling bekijken en beleven!

Bekijk onderstaande foto’s:

 • Impressies van de officiële opening – Bekijk
 • Detail foto’s van de gildebezittingen – Bekijk
 • Detail foto’s van de gildebezittingen (2) – Bekijk

U kan ook nog steeds terugkijken naar de andere festiviteiten in dit jubileumjaar:


De tentoonstelling wordt officieel geopend op vrijdag 7 september 2018 in aanwezigheid van alle gilde- en ereleden van de jubilerende gilde.

Vanaf zaterdag 8 september 2018 is iedereen van harte welkom. Kijk even naar de openingsuren op onderstaande affiche. Opgelet:zij die in groepsverband komen, gelieve de dag en het aantal op voorhand door te geven, hetzij via de ‘Contact’-pagina, hetzij met een gildelid uit het dagelijks bestuur.Wat is er allemaal te bekijken? Heel wat onderwerpen worden ‘letterlijk’ in het daglicht tentoongesteld.

 • Authentieke gildedocumenten
  • Caerten
  • Oude en recentere registers
  • Oude en recentere kasboeken
  • Guldenboek
  • Jaarboeken
  • Fotoboeken
 • Gildevaandels
 • Gildetrommels
 • Oude en nieuwe handbogen
 • Aantal koningsbreuken met koningsschildjes, koningsstaf
 • Keizersbreuk, keizersstaf
 • Eretekens, tinnen voorwerpen
 • Overzicht van de hoofdmannen, koningen en keizer
 • Beelden van de patroonheilige
 • Geconserveerde gildebezittingen: gildevaandel uit 1649, oud kasboek, …
 • Gildekledij: mannen en vrouwen
 • Allerlei archiefmateriaal: affiches, krantenknipsels, …
 • Presentatie foto’s aangaande het gildeleven en gildeactiviteiten op een groot scherm
 • Demonstratie kantklossen, Lierse kant en weefgetouw

U kan er vrij en rustig rondkijken. Aanwezige gildeleden geven een duidelijk antwoord op uw gestelde vraag. U bent van harte welkom, geniet en proef van het gildeleven in de Kempen.


Na enkele dagen hard zwoegen was het zover. Het derde en laatste luik van de viering n.a.v. het 500 jaar bestaan van het gilde, met name de tentoonstelling van het gildebezit en 500 jaar gildeleven in Essen, werd officieel geopend. Dit in aanwezigheid van de vierende gildeleden, ereleden en meerdere bestuursleden van de gemeente Essen.

Bekijk de verschillende items tijdens deze opening:

 • De handgemaakte vlaggen door de schoolkinderen
 • Samenkomst en start van de receptie in de gildetent
 • Toespraken door de hoofdman van het gilde en de burgemeester
 • Het bekendmaken van de winnaars van de zoektocht (10 kinderen en 10 volwassenen)
 • Impressies van zalen met een aantal uitgestalde gildebezittingen.

Informatie aangaande de andere festiviteiten in dit jubileumjaar:


Toont u belangstelling voor onze gilde of wenst u meer informatie te ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op met het gilde, hetzij via de ‘Contact’-pagina, hetzij met een gildelid uit het dagelijks bestuur. Aarzel niet en neem de stap. U bent van harte welkom.