2022-0626 Landjuweel Essen – Gildenmis


Laat de zon in je hart … Het filmtoestel was even enthousiast als de meezingende gildebroeders en gildezusters! Of lag het toch aan het manneke!

Dankwoord door hoofdman Alfons Van Thillo.