2022-0626 Landjuweel Essen – Ontspanning

In afwachting op de proclamatie van de winnende schuttersgilde per discipline (schietingen, ‘t Schoon Inkomen, gildedansen, roffelen en vendelen) is er tijd voor wat ontspanning, met name het vrij (gilde)dansen en het aanhoren van de klanken voortgebracht door de Essener Muzikanten.


Dans ‘Bal in de straat’.


Dans ‘Tineke van Heule’