2022-0626 Landjuweel Essen – Roffelen

In een schuttersgilde wordt het roffelen meestal door één persoon of uitzonderlijk door een beperkt aantal personen beoefend.