2022-0626 Landjuweel Essen – Roffelen

In een schuttersgilde wordt het roffelen meestal door één persoon of uitzonderlijk door een beperkt aantal personen beoefend. Roffelaars uit verschillende schuttersgilden roffelen gezamenlijk. Tijdens het gildefeest en het landjuweel wordt de roffelaar op zijn kunnen beoordeeld.