2022-0626 Landjuweel Essen – Vendelen

Het vendelen of het vendelzwaaien is een onderdeel dat door één of meerdere gildeleden, zowel gildebroeders als gildezusters, wordt uitgevoerd.