2010 – Koning Will

Nadat gildebroeder Jan Nelen tijdens de koningsschietingen van 2001, 2004 en 2007, telkens de koningsvogel had neergeschoten en zonder onderbreking zijn taken als koning 9 jaar succesvol had uitgeoefend, werd hij in 2010 tot keizer van het gilde gekroond.

Het koningsschieten op 23 mei 2010 zou hoe dan ook een nieuwe koning opleveren. Gildebroeder Willy Heryegers was de gelukkige winnaar en werd tot Koning Will aangesteld.

dsc05758dsc05770dsc05802dsc05856dsc05863dsc05873dsc05883dsc05885dsc08112dsc08119