2018-0402 Voorstelling De Spycker 2018

Het 75ste heemkundig jaarboek De Spycker werd op paasmaandag 2 april 2018 voorgesteld in de raadzaal van het gemeentehuis. Het boek bij uitstek om de streekgeschiedenis van Essen te leren kennen. Gastheer was Frans Schrauwen, ex-burgemeester en thans voorzitter van de Heemkundige Kring Essen.

Wat stond er op het programma?

  • Hoofdredacteur van de Spycker, Guy Van den Broek, gaf een korte toelichting bij de talrijke uitgeschreven onderwerpen in dit jubileumboek.
  • Frans Schrauwen gaf toelichting aangaande het musicalspektakel ‘Niemandsland’ in september 2018. Een stuk geschiedenis waarbij Essen tijdens WO I gescheiden werd van de rest van de wereld. En dit door één draad, de ‘Doodendraad’. Iedereen werd hierbij vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van dit spektakel.
  • Het woord ‘geschiedenis’ was gevallen en Frans ging moeiteloos over naar het 500 jaar bestaan van het gilde, de oudste vereniging in Essen. Aansluitend gaf hoofdman Alfons Van Thillo een kort geschiedkundig overzicht van het gilde en toelichting bij de geplande festiviteiten.
  • Twee jeugdige leerlingen van Muzarto zorgden voor een aantal gesmaakte muzikale intermezzo’s op de dwarsfluit.

De presentatie van het jaarboek werd afgesloten onder het genot van een glaasje aangeboden door de Heemkundige Kring.