2023-0531 Opbouw gildelokaal Kerkstraat (maart … mei 2023)