Schietingen Wisselschaal Burgemeester: Overzicht

Tot voor 1998 was er jaarlijks een tweedaagse schieting ter gelegenheid van klein Essen kermis. Deze kermis hield op te bestaan. In 1998 schonk toenmalig burgemeester Frans Schrauwen het gilde een wisselschaal ter vervanging. De jaarlijkse schieting kreeg dan ook zijn naam, nl. ‘Wisselschaalschieting burgemeester Frans Schrauwen’. Vanaf 2007 werd deze traditie verdergezet door zijn opvolger als ‘Wisselschaalschieting burgemeester Gaston Van Tichelt’.

Details:

  • Deze jaarlijkse schieting is een schieting op de staande wip in de maand juni. Omwille van de vaak druk bezette maand juni werd deze schietwedstrijd de laatste jaren opgenomen in de 1 mei- of openingsschieting. In 2004 werd de schieting al een keer opgenomen in de Kip-en Wijnschieting in augustus.
  • Aanvankelijk was deze schieting alleen toegankelijk voor de gildebroeders. In 2008 werd de schieting voor het eerst gewonnen door een gildezuster. Lucienne Wierckx was de trotse winnares.
  • Naast het schieten was er in de beginne ook een kaartwedstrijd koejonnen en werd het petanquen-spel beoefend door de gildezusters.
  • Diegene die deze schieting driemaal gewonnen had, mocht de wisselschaal behouden. De dienstdoende burgemeester staat borg voor de aankoop van een nieuwe wisselschaal.

1998 Jan Nelen

‘t Essens Sepke: NVT — Foto’s: NVT

1999 Jan Nelen

‘t Essens Sepke: 5 — Foto’s: NVT

2000 Jan Nelen

‘t Essens Sepke: 11 — Foto’s: NVT

2001 Fons Van Thillo

‘t Essens Sepke: 17 — Foto’s: NVT


2002 Jan Nelen

‘t Essens Sepke: 23 — Foto’s: NVT

2003 Jan Nelen

‘t Essens Sepke: 29 — Foto’s: NVT

2004 Jan Nelen

‘t Essens Sepke: 36 — Foto’s: NVT

2005 Jan Nelen

‘t Essens Sepke: 41 — Foto’s: NVT


2006 Fons Van Thillo

‘t Essens Sepke: 47Foto’s

2007 Gert-Jan Nelen

‘t Essens Sepke: 53Foto’s

2008 Lucienne Wierckx

‘t Essens Sepke: 59 — Foto’s ???

2009 Benjamin Nelen

‘t Essens Sepke: 65Foto’s


2010 Piet van Gink

‘t Essens Sepke 71Foto’s

2011 Patrik Boeren

‘t Essens Sepke 77Foto’s

2012 Jaak Tuytelaers

‘t Essens Sepke 83Foto’s

2013 Cees De Rooy

‘t Essens Sepke 89Foto’s


2014 Jan Nelen

‘t Essens Sepke 95Foto’s

2015 Jan Nelen

‘t Essens Sepke 101Foto’s

2016 Leo Boeren

‘t Essens Sepke 107Foto’s

2017 Olivier Nelen

‘t Essens Sepke 113Foto’s


2018 Jos Jaspers

‘t Essens Sepke 119Foto’s

2019 Benjamin Nelen

‘t Essens Sepke 125Foto’s

2020 Corona (COVID-19)

2021 Jan Luyten

‘t Essens Sepke 134Foto’s


2022 Fons Van Thillo

‘t Essens Sepke 138Foto’s

2023 Jim Cuypers

‘t Essens Sepke 144Foto’s

2024 Hugo Schittecat

‘t Essens Sepke xxx — Foto’s

2025

‘t Essens Sepke xxx — Foto’s