2018-0415 Gildebroeders- en zusters Oude Pastorij (500 jaar KSSGE)