2016-0214 Ringschieting Essen (Verbroedering Noorderkempen)