500 jaar KSSGE: Scholenproject

Scholenproject

 • Al bij de start van de uitwerking van het feestprogramma tijdens het feestweekend werd het besluit genomen om de lagere scholen uit Essen hierbij te betrekken. Onder toezicht en de medewerking van het overkoepelend orgaan van de lokale katholieke scholen te Essen werd in eerste instantie bekeken wat er mogelijk was. De Erasmusschool werd door het gilde gecontacteerd.
 • Wat is er uitgewerkt?
  • Het gilde heeft per graad (leerjaar 1 en 2, leerjaar 3 en 4, leerjaar 5 en 6) een lespakket samengesteld aangaande de geschiedenis en de hedendaagse werking van het gilde. Dit pakket is digitaal aan de scholen bezorgd.
  • Vervolgens heeft het gilde met een beperkte afvaardiging elke school bezocht. Hierbij werden de functies, de tradities, het boogschieten, het dansen, … nader toegelicht.
  • Op basis van het lespakket en de ontvangen informatie kunnen de kinderen (per graad en per klas) hun verbeelding uitwerken op een unieke klasvlag (schilderen, tekenen, plakken, …). De ontworpen vlaggen (ongeveer 75 stuks) worden tijdens het weekend op het feestterrein tentoongesteld en in de optocht door de kinderen meegedragen.
 • Het gilde hoopt op deze manier een blijvende belangstelling op te wekken bij de scholen, de schoolkinderen, hun ouders, overige gezins- en familieleden voor de geschiedenis van onze gilde en het gildeleven in de Noorderkempen.

Lespakket 1ste graad
Lespakket 2de graad
Lespakket 3de graad


Schoolbezoeken

In de tweede helft van mei 2018 werden achtereenvolgens de volgende lagere scholen in Essen bezocht: Potlodenschool, Mariaberg (Hoek), Wigo Wildert, Mariaberg (Centrum), Erasmusschool, College Rouwmoer, Sint-Vincentius Horendonk.

De aanwezigheid van het gilde werd telkens aangekondigd met het geroffel door de tamboer, de manier om de aandacht op te eisen. In interactie met de kinderen gaf de verteller toelichting over

 • wie we zijn, het ontstaan van de gilden, wat we nu doen, …
 • een aantal attributen gerelateerd aan een aantal personen
  • koningsvogel, koningsschieten, koningsbreuk, koningsstaf, koning
  • keizersbreuk, keizerstaf, keizer
  • trommel en accordeon, demo door de muzikanten
 • hoofdman, hoofdvrouw
 • schuttersmateriaal
  • oude en hedendaagse handboog
  • soorten pijlen
  • blazoen
 • gildevlag
 • de te versieren ‘kale’ vlag

De kinderen konden hun vragen stellen, soms verrassend. Een aantal onder hen wensten alsnog meer informatie en stelden hun specifieke vragen, bekeken en voelden alle attributen heel goed, en gingen zelfs over tot een praktische uitvoering.

Tot slot werd iedereen uitgenodigd tot deelname aan het feestweekend.

Na het feestweekend en net voor de zomervakantie werden alle leerlingen, betrokken bij het scholenproject, beloond om hun inzet met een grote en gezonde appel.

Foto’s schoolbezoeken
Foto’s handgemaakte vlaggen
Bekijk en geniet van een aantal sfeerbeelden van zaterdag 16 juni of van zondag 17 juni 2018.